Prima  -  Bloja Co.

    2007@Prima - te gjitha te drejtat e rezervuara

Produktet Bloja

Më poshtë do të gjeni listën e produkteve të kompanisë Bloja. Miellra, semola dhe nënprodukte të cilësisë të lartë me rreze të ndryshme. Kemi konfeksione Miell 1 kg, Miell Buke konfeksion 25 kg, Miell Buke konfeksion 50 kg.
 

  Miell me rreze 50-65% tip 405
  Lageshtira                                       14,5%
  Gluten i thate(ne lende te thate)    min 9,0%
  Hiri ( ne lende te thate )                 0,50%(0,38-0,44)
  Celuloze ( ne lende te thate )         nuk lejohet
  Granulometria
            > 212 micron                           1,0%
            <  80  micron                         70,0%


  Miell me rreze 70% tip 550
  Lageshtira                                       14,5%
  Gluten i thate(ne lende te thate)    min 9,0%
  Hiri ( ne lende te thate )                 0,60%(0,49-0,58)
  Celuloze ( ne lende te thate )         0,20%
  Granulometria
            > 212 micron                           2,0%
            <  80  micron                         70,0%


  Miell me rreze 75% tip 630
  Lageshtira                                       14,5%
  Gluten i thate(ne lende te thate)    min 8,5%
  Hiri ( ne lende te thate )                 0,65%(0,60-0,70)
  Celuloze ( ne lende te thate )         0,30%
  Granulometria
            > 212 micron                           3,0%
            <  80  micron                         70,0%


  Miell me rreze 80% tip 812
  Lageshtira                                       14,5%
  Gluten i thate(ne lende te thate)    min 8,5%
  Hiri ( ne lende te thate )                 0,80%(0,75-0,87)
  Celuloze ( ne lende te thate )         nuk kerkohet
  Granulometria
              > 212 micron                          3,0%
            <  80  micron                         70,0%


  Miell me rreze 85% tip 1200
  Lageshtira                                       14,5%
  Gluten i thate(ne lende te thate)    min 8,5%
  Hiri ( ne lende te thate )                 1,25%(1,16-1,35)
  Celuloze ( ne lende te thate )         nuk kerkohet
  Granulometria
            > 212 micron                         5,0%
            <  80  micron                         nuk kerkohet


  Miell me rreze mbi 91% tip 1600-2000
  Lageshtira                                       14,5%
  Gluten i thate(ne lende te thate)    min 8,0%
  Hiri ( ne lende te thate )                 2,0%(1,55-2,20)
  Celuloze ( ne lende te thate )         nuk kerkohet
  Granulometria
            > 212 micron                           5,0%
            <  80  micron                         nuk kerkohet


 Powered by Alb-Hosting

Prima shpk copyright 2006